STRANGER THAN THE VILLAGE by Cosmo Whyte - Atlanta Georgia via Jamaica
pigment print on Canson Premium Satin mounted to dibond (40x60)

15 of 54